Kontakt maleren på telefon:

40 40 78 45​

Aarhus Malerforretning ApS tilbyder farverådgivning

​Farver har stor betydning for menneskers adfærd, og da vi tidligere har beskæftiget os med rådgivning og salg af maling, har vi udviklet et stort erfaringsgrundlag med henblik på at vælge de rette farver til et givent behov.

Det kan være en boligforening med et boligområde, hvor der er behov for at skabe en bestemt stemning blandt beboerne. Her kan vores brede erfaring og viden om farvernes påvirkning være grundlag for at vælge de farver, der virker godt.

Det kan være en butik, der ønsker at sende et bestemt signal og tiltrække de rette kunder. Her er det helt essentielt for at opnå succes, at butiksfacaden og eventuel øvrig facade er malet i de farver, der kan tilrække kunderne.

Det kan være en virksomhed med synlige bygninger i landskabet. Her kan det rigtige valg af farver for facademalingen være ekstrem vigtig for det budskab, som ledelsen ønsker at sende til både besøgende og forbipasserende.

Det rette farvevalg har naturligvis også stor betydning ved maling indendøre, og farverne bør vælges i forhold til de aktiviteter, der skal foregå i hvert eneste rum.

Så når du benytter dig af vores relevante råd og vejledning omkring farvevalg, får du fuld udbytte, når vi maler såvel indendøre som udendøre for dit firma.

​Farven på en maling bør vælges ud fra placeringen af de flader, der skal males.

Det har fx betydning for valg af farve, mod hvilket verdenshjørne en flade eller et rum peger.


Ved farvevalg indvendigt har et rums størrelse, lysets indfald og valg af belysningskilder også stor betydning.


Er der ønske om brug af flere farver, har det stor betydning, at der vælges farver, der passer sammen.


I reklamer bliver viden om farvernes påvirkning brugt til at få kunderne til at foretage de handlinger, man gerne vil have. Lad os hjælpe med at skaffe flere kunder vha. det rette farvevalg.

Halmøvænget 28 | 8381 Tilst | CVR: 34452245 | Tlf.: 40 40 78 45 | E-mail: aarhusmalerforretning@mail.dk